Om KulturMøllen / Baggrund

Baggrund

Kulturmøllen blev startet i 1996 på foranledning af troubadouren Pia Raug. Revisor Leon Sebbelin havde fået til opgave at få nogle penge til at yngle, så de kunne bruges på velgørenhed.

Han engagerede så Pia Raug til at lave koncert i Skovpavillonen. Det blev en stor succes. Måske ikke økonomisk…. Men både publikum og Pia Raug var meget begejstrede. Hun gav ekstranumre nede ved Kildesøen. ”Det er et aldeles pragtfuldt koncertsted, denne skovpavillon” sagde hun. ”Hvor ofte laver I koncerter her?”. Til hendes forargelse måtte man indrømme, at det gjorde man slet ikke. ”Kan I så se at komme i gang!!” kommanderede hun. Og sådan blev det. En gruppe med Emil Jensen og Leon Sebbelin i spidsen tog initiativ til at danne en musik- og kulturforening. Det blev til KulturMøllen Bælum. Og den har fungeret lige siden.